All posts by: Cajon Serbia MD

About Cajon Serbia MD

Cajon Serbia MD ima dugogodišnje iskustvo u ručnoj unikatnoj izradi perkusionih instrumenata, cajon(kahon), opreme za cajon(kahon)stalke za gitare, ukrase i predmete od drveta. Radimo isključivo po narudžubini klijenata. Nemamo serijsku proizvodnju iz razloga što, svi proizvodi izradjuju ručno, unikatno od najkvalitetnijeg drveta, (proizvoda od drveta), bez upotrebe mašina za kopiranje proizvoda. Svaki nas klijent može da bira oblik, vrstu drveta, boju, opremu, dodatke za predmete od drveta. Drvo i proizvode od drveta tretiramo, bajcujemo, lakiramo iskjučivo sa bojama i lakovima koji ne štete prirodi. Svaki poizvod Cajon Serbia MD je unikatan, jedinstven i nepostoji ni jedan isti takav nigde u svetu! To mogu posvedočiti ponosni vlasnici naših unikatnih ručno radjenih proizvoda. Cajon Serbia MD ima malo radnika ali puno stručnih prijatelja u oblasti obrade drveta, dizajna, kvaliteta koji pomažu pri izradi perkusioni instrumenata i ostalih predmeta od drveta. Cajon Serbija MD radi iz ljubavi prema perkusijonim instrumentima i umetnosti u obradi drveta. Kontakt:Dragan Telefon:+381/063-8903-406

Zvecarica Zvecarica  new  and unique percussion instrument   Zvecarica  is a new and unique percussion instrument which has been designed and patented by Cajon Serbia MD. Rattlesnake is made of first class laminated wood of Finish Birch, carefully selected by hand  of a craftsman to gain the best possible sound of the instrument. Zvecarica Rattlesnake is of […]

CENA KAHONA  CAJON ZAVISI ISKLJUČIVO OD                                         VAS po najnižim cenama  CENE CajonSerbiaMD.com ODREĐUJETE VI SAMI U                         ZAVISNOSTI                 […]

Translate »